دوبنده کشتی

تومان 190,000

توضیحات

  • دوبنده کشتی طرح ایران

در بهترین جنس و کیفیت مناسب برای کشتیگیران عزیز که کیفیت و قیمت برایشان مهم هست

ما هر دو ویژگی را در اختیار شما کشتیگیران بزرگ مرد ایران قرار می دهیم هم کیفیت و هم قیمت مناست

فقط یک ایرانی احتیاج یک ایرانی را درک می کند